Disclaimer gebruik website Statenplein VvE Beheer BV


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich 

akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van de website www.statenpleinvvebeheer.com 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en het opvragen daarvan via een 

contactformulier. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Statenplein VvE Beheer BV neemt alle zorgvuldigheid in acht betreffende het samenstellen van de website en 

betreffende informatie, echter erkent Statenplein VvE Beheer BV geen aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid 

betreffende virussen ondanks dat er periodiek wordt gecontroleerd.


Informatie van derden, producten en diensten

Indien men een website van derden bezoekt al dan niet via een aangeboden link v ia de website van Statenplein VvE 

Beheer BV is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker 

dient de privacy verklaring van de website van de betreffende derden te raadplegen eveneens verwijzing naar social 

media waaronder Twitter en Facebook.

Statenplein VvE Beheer BV acht zich in geen enkel geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle (gevolg) schade 

(personen en zaak) in de ruimste zin van het woord ten gevolge van een bezoek aan een website van derden.


Informatie gebruiken

Alle rechten in de ruimste zin van het woord behoren toe aan Statenplein VvE Beheer BV.

Het is dan ook niet toegestaan om informatie te kopiëren, te downloaden of openbaar te stellen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Statenplein VvE Beheer BV.


Wijzigingen

Indien van toepassing zal Statenplein wijzigingen en of aanpassingen verwerken welke aansluiten op de dan geldende 

wet en regelgeving.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.