Onze diensten

Administratief Beheer

Wij verzorgen onder meer de volgende diensten:

 • Het organiseren en bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Het versturen van de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering met de daarbij behorende vergaderstukken.
 • Het notuleren van de algemene ledenvergadering en verzenden van de notulen aan de eigenaren.
 • Actiepunten voortvloeiend uit de algemene ledenvergadering ten uitvoer brengen.
 • Het toesturen van informatie aan de makelaar/notaris in verband met een voorgenomen verkoop van een appartementsrecht.
 • Nieuwe eigenaren registreren en informeren.
 • Contractbeheer
 • Sleutelbeheer
 • Het archiveren van de administratie van de Vereniging.

financieel Beheer

Wij verzorgen onder meer de volgende diensten:

 • Debiteuren/Incassobeheer.
 • Het opstellen van de financiële jaarstukken (balans- en resultatenrekening.
 • Het versturen van ondersteunende documenten ten behoeve van de controle op de jaarrekening.
 • Het opstellen van een concept begroting in voorbereiding op de algemene ledenvergadering.
 • Het versturen van de vastgestelde begroting en persoonlijk debiteurenoverzicht.
 • Het beheren van de bankrekening(en) van de Vereniging.
 • Het verrichten van de betalingen namens en in opdracht van de Vereniging.
 • Het opstellen van een overzicht van extra bijdragen inzake onderhoudswerkzaamheden in voorbereiding op de algemene ledenvergadering.
 • De eigenaren informeren omtrent de genomen financiële besluiten conform de algemene ledenvergadering en het controleren van de betalingen.
 • Het verwerken van de financiële administratie van de Vereniging.

Technisch Beheer

Wij verzorgen onder meer de volgende diensten:

 • Het in behandeling nemen van onderhoudsmeldingen.
 • Schadeafwikkeling
 • Het opstellen van een bestek of werkomschrijving.
 • Het aanvragen van offertes in voorbereiding op de algemene ledenvergadering.
 • Het vergelijken van uitgebrachte offertes op vereisten en volledigheid.
 • Actiepunten voortvloeiend uit de algemene ledenvergadering ten uitvoer brengen.
 • Het namens en in opdracht van de Vereniging aanvragen van onderhoudsovereenkomsten.
 • Het jaarlijks bespreken van het meerjaren onderhoudsplan en het daaruit toekomstig onderhoud.