Privacyverklaring Statenplein VvE Beheer BV 


Statenplein VvE Beheer BV

Handelsregisternummer: 

27328277 (KvK Den Haag) 

BTW nummer NL 820004704B01 

Frankenslag 32 

2582 HS Den Haag


Statenplein VvE Beheer BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, cliënten en zakelijke relaties en draagt 

er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de reglementen en 

richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. (AVG20180525)


Verwerking van persoonsgegevens

Statenplein VvE Beheer BV kan persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en of dat 

personen zelf gegevens hebben verstrekt al dan niet via een contact formulier op betreffende website van Statenplein VvE 

Beheer BV, de volgende (persoonlijke) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

-  voor- en achternaam

-  adresgegevens 

-  telefoonnummer 

-  e-mailadres (gebruikers communicatie voor zolang nodig is)

-  (autom. digitaal) IP-adres 

-  bank- en betaalgegevens
-  legitimatie


Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen Autoriteit Persoonsgegevens

Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens (na toestemming) om telefonisch te kunnen communiceren op verzoek, 

en/of om u schriftelijk (per e-mail, mobiel/sms en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld updates van lopende 

schademeldingen, algemene en of belangrijke/noodzakelijke wijzigingen en of bij calamiteiten. 

Daarnaast kan Statenplein VvE Beheer BV persoonsgegevens gebruiken in aansluiting op een (al dan niet zakelijk) gesloten 

overeenkomst (uitvoering), doorgaans bestaande uit werkzaamheden zoals vermeld in een (beheer)overeenkomst. Indien andere 

werkzaamheden, waaronder het uitbrengen van offertes al dan niet op verzoek, van toepassing zijn zullen wij voorafgaand 

toestemming (verplicht) vragen en vastleggen aan betreffende persoon en of bedrijf. 


Bewaartermijn persoonsgegevens 

Statenplein VvE Beheer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw 

gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand 

komt en of na beëindiging van een overeenkomst tussen betrokkenen en Statenplein VvE Beheer BV. 


Medewerkers 

Medewerkers van Statenplein VvE Beheer BV zullen allen handelen volgens een intern vastgestelde gedragscode welke voldoet aan 

de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Persoonsgegevens delen met derden 

Statenplein VvE Beheer BV verstrekt persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met betreffende partij en of persoon (boekhouder, accountant) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst en of overheidsinstantie).


Website bezoek 

Op de website van Statenplein VvE Beheer BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 

computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van 

bezoek- en klikgedrag op de website uitsluitend indien van toepassing. Statenplein VvE Beheer BV gebruikt deze informatie om de 

werking van de website te verbeteren indien van toepassing. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 

niet aan derden verstrekt. 

Indien men een website van derden bezoekt is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden 

verwerkt, de bezoeker dient het privacyreglement van de website van de betreffende derden te raadplegen eveneens verwijzing 

naar social media waaronder Twitter en Facebook. 


Cookies algemene informatie 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die verbinding legt met een website. Cookies 

worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat 

eerder bezochte websites de computer al kennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te 

voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies 

gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina's, verschaffen zij aan diverse bedrijven waar van toepassing 

informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om sites verder te optimaliseren. De meeste 

browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren.   


Wijziging, inzage en aanpassing van gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering sturen naar info@statenpleinvve.nl. Statenplein VvE Beheer BV zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een werkweek, op 

uw verzoek reageren. 


Beveiligen persoonsgegevens 

Statenplein VvE Beheer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Statenplein VvE 

Beheer BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 

vallen. 

Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens onder andere in Google waaronder agenda, contactgegevens en mail 

bestanden. Naast het privacyreglement van Statenplein VvE Beheer BV is er openbaar inzicht in het Privacy beleid van Google. 

Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens in een eigen administratie systeem welke niet toegankelijk is voor anderen 

dan de beheerder. Ook hier geldt een beveiliging procedure voor de alleen daartoe bevoegde personen conform de richtlijnen van 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen maken onderdeel uit van periodieke controles met betrekking tot het 

verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, eveneens fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde 

toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren. 


Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen privacyreglement 

Statenplein VvE Beheer BV is een gemotiveerd en dynamisch bedrijf voor dienstverlening waarbij ontwikkeling wordt 

gewaardeerd. Dat betekent dat Statenplein VvE Beheer BV open staat voor wijzigingen en of aanpassingen welke in een lijn 

kunnen worden gebracht met de dan geldende regel en wetgeving.


Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Statenplein VvE Beheer BV, dan kunt u contact met ons 

opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt 

wijzigen. 

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, 

dan zien wij die graag tegemoet op: info@statenpleinvve.nl