Privacyverklaring Statenplein VvE Beheer BV 


Statenplein VvE Beheer BV

Handelsregisternummer: 

27328277 (KvK Den Haag) 

BTW nummer NL 820004704B01 

Dr. Kuyperstraat 5  

2514 BA Den Haag

Statenplein VvE Beheer BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, cliënten en zakelijke relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de reglementen en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. (AVG20180525)

Verwerking van persoonsgegevens

Statenplein VvE Beheer BV kan persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik wordt gemaakt van haar diensten en of dat personen zelf gegevens hebben verstrekt al dan niet via een contact formulier op betreffende website van Statenplein VvE Beheer BV, de volgende (persoonlijke) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

voor- en achternaam

adresgegevens 

telefoonnummer 

e-mailadres (gebruikers communicatie voor zolang nodig is)

(autom. digitaal) IP-adres 

bank- en betaalgegevens

legitimatie (uitsluitend indien nodig)

Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen Autoriteit Persoonsgegevens

Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens (na toestemming) om telefonisch te kunnen communiceren op verzoek, en/of om u schriftelijk (per e-mail, mobiel/sms en/of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld updates van lopende schademeldingen, algemene en of belangrijke/noodzakelijke wijzigingen en of bij calamiteiten. 

Daarnaast kan Statenplein VvE Beheer BV persoonsgegevens gebruiken in aansluiting op een (al dan niet zakelijk) gesloten overeenkomst (uitvoering), doorgaans bestaande uit werkzaamheden zoals vermeld in een (beheersovereenkomst. Indien andere werkzaamheden, waaronder het uitbrengen van offertes al dan niet op verzoek, van toepassing zijn zullen wij voorafgaand toestemming (verplicht) vragen en vastleggen aan betreffende persoon en of bedrijf welke ook de persoonsgegevens op een juiste manier dient te verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Statenplein VvE Beheer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en of na beëindiging van een overeenkomst tussen betrokkenen en Statenplein VvE Beheer BV. 

In het geval van opvragen van gegevens aansluitend aan een verzoek vanuit overheidsinstanties en of bankinstellingen in aansluiting op wetgeving (verplichte zaken) zullen wij de ontvangen gegevens verstrekken aan genoemde instanties en per direct weer verwijderen uit ons systeem , uiterlijk binnen 1 maand. De betreffende instanties zijn uiteraard verantwoordelijk voor hun opgestelde privacy beleid.

Medewerkers 

Medewerkers van Statenplein VvE Beheer BV zullen allen handelen volgens een intern vastgestelde gedragscode welke voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden  

Statenplein VvE Beheer BV verstrekt persoonsgegevens enkel en alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betreffende partij en of persoon (boekhouder, accountant, bankinstellingen etc) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst en of overheidsinstantie).


Website bezoek  

Op de website van Statenplein VvE Beheer BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website uitsluitend indien van toepassing. Statenplein VvE Beheer BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren indien van toepassing. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Indien men een website van derden bezoekt is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker dient het privacyreglement van de website van de betreffende derden te raadplegen eveneens verwijzing naar social media waaronder Twitter en Facebook. 


Cookies algemene informatie 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die verbinding legt met een website. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al kennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina's, verschaffen zij aan diverse bedrijven waar van toepassing informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om sites verder te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren.  


Wijziging, inzage en aanpassing van gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@statenpleinvve.nl. Statenplein VvE Beheer BV zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een werkweek, op uw verzoek reageren.

Beveiligen persoonsgegevens 

Statenplein VvE Beheer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Statenplein VvE Beheer BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens onder andere in Google waaronder agenda, contactgegevens en mail bestanden. Naast het privacyreglement van Statenplein VvE Beheer BV is er openbaar inzicht in het Privacybeleid van Google. Statenplein VvE Beheer BV verwerkt persoonsgegevens in een eigen administratiesysteem welke niet toegankelijk is voor anderen dan de beheerder. Ook hier geldt een beveiliging procedure voor de alleen daartoe bevoegde personen conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen maken onderdeel uit van periodieke controles met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, eveneens fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen privacyreglement 

Statenplein VvE Beheer BV is een gemotiveerd en dynamisch bedrijf voor dienstverlening waarbij ontwikkeling wordt gewaardeerd. Dat betekent dat Statenplein VvE Beheer BV open staat voor wijzigingen en of aanpassingen welke in een lijn kunnen worden gebracht met de dan geldende regel en wetgeving.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Statenplein VvE Beheer BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. 

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op: info@statenpleinvve.nl

@20191106